HUMAN FACTOR

CZŁOWIEK W CENTRUM UWAGI

Analiza jazdy

Rozwiązanie to nazwano Human Factor [Czynnik Ludzki], ponieważ koncentruje się na człowieku, operatorze ciągnika. Human Factor jest nowym oprogramowaniem opracowanym przez Argo Tractors przy współpracy z Università Politecnico di Milano, które zostanie przedstawione w Centrum Usługowym EIMA jako Innowacja Techniczna 2016 roku.

To nowe urządzenie opracowane przez Argo Tractors, zastosowane w tym celu w ciągnikach McCormick serii X7, X6 i X8 oraz w ciągnikach Landini serii 6C, 6 i 7, pozwala na optymalizację stylu jazdy operatora w prosty i szybki sposób w zakresie trzech wskaźników: komfortu, bezpieczeństwa i ekonomiczności pracy.

Systemy pokładowe wykrywają zachowania operatora podczas jazdy za pośrednictwem szeregu elementów, obejmujących czujniki, jednostkę sterującą, system przesyłania danych do zdalnego serwera i interfejs operatora. System analizuje styl jazdy, na przykład podczas poruszania się po drodze.

Czujniki następnie przesyłają dane do centralnego źródła, wyszczególniając stan funkcjonalny pojazdu i czynności, jakie wykonuje operator w każdej sytuacji. Dane te są bezzwłocznie przetwarzane i porównywane z optymalnymi parametrami. Analiza ta jest podstawą do wskazówek dotyczących jazdy, a jeśli zostaną one zastosowane przez operatora, pozwolą mu na skrócenie czasu jazdy i przykładowo na obniżenie zużycia paliwa.

Oprogramowanie od Argo Tractors analizuje dane dotyczące kierowania ciągnikiem i na ich podstawie ocenia, czy operator osiąga optymalne rezultaty.

OPROGRAMOWANIE ANALIZUJE DANE DOTYCZĄCE JAZDY

Zastosuj optymalny styl jazdy

W przypadku wykrycia niekorzystnego stosunku bezpieczeństwa, komfortu i ekonomiczności pracy, np. w przypadku agresywnego stylu jazdy, oprogramowanie podejmuje odpowiednie działania. Przy pomocy kolorowych komunikatów i trzech prostych wartości procentowych wyświetlanych na monitorze w kabinie ciągnika „sugeruje”, w jaki sposób parametry jazdy mogą zostać poprawione pod kątem optymalizacji stylu jazdy operatora.

Celem jest zachęcenie operatora do przejścia na optymalny styl jazdy dzięki dostępności informacji przetwarzanych na podstawie danych ilościowych pozyskanych za pomocą algorytmu, który jest niezależny od rodzaju trasy i innych warunków (takich jak zamontowany sprzęt lub mechaniczne warunki pracy silnika).

Dzięki „Czynnikowi Ludzkiemu” operator może nieustannie doskonalić swój styl jazdy. Czynność ta może tym samym czerpać korzyści z zasad leżących u podstaw filozofii „Kaizen” stosowanej przez Argo Tractors do ciągłego doskonalenia jakości swoich produktów.

System nie pozwala jednak wyłącznie na interakcję z operatorem. Umożliwia on także przesyłanie danych i obliczeń w czasie rzeczywistym i z uwzględnieniem kontekstu do kierownika floty ciągników. Staje się tym samym narzędziem do zarządzania flotą, zdolnym do doskonalenia umiejętności operatorów, optymalizacji zużycia paliwa i wydłużenia czasu eksploatacji pojazdu.

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?

agricoltura di precisione