OPONY DO CIĄGNIKÓW: JAK ZAWSZE WYDOBYĆ Z NICH TO, CO NAJLEPSZE

Opony to poważna inwestycja, którą należy dokładnie ocenić

Zakup ciągnika to średnio- lub długoterminowa inwestycja, która może być potencjalnie bardzo
opłacalna, jeśli maszyna jest odpowiednio zarządzana, z regularną i właściwą konserwacją. To samo
dotyczy jednego konkretnego elementu, który ma zasadnicze znaczenie dla wydajności całego
ciągnika: opon.
W przeciwieństwie do opon samochodowych, opony do ciągników mają specyficzne właściwości,
które wymagają specjalnych procedur konserwacji. Muszą być użytkowane z dużą ostrożnością,
ponieważ od nich zależy wydajność ciągnika, a tym samym ilość i jakość produkcji rolnej.
Krótko mówiąc, konserwacja i użytkowanie opon może mieć duży wpływ na rentowność
gospodarstwa, dlatego ważne jest, aby zapoznać się z tymi aspektami.

Ciśnienie w oponach: decydująca zmienna

Być może najważniejszą cechą opon jest ich ciśnienie. Zbyt wysoki lub zbyt niski poziom ciśnienia
może mieć określone konsekwencje dla opony, wpływając tym samym na osiągi ciągnika.
Ogólnie rzecz biorąc, warto pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak poziom ciśnienia, który jest
odpowiedni dla wszystkich warunków i każdego rodzaju nawierzchni. W rzeczywistości zaleca się
dostosowanie ciśnienia w oponach w zależności od rodzaju terenu, na którym będziesz pracować.
Jeśli masz scentralizowany system, tak jak w przypadku modeli McCormick wyposażonych w system
EazyGrip, operacja ta jest niezwykle szybka i łatwa. Wygodnie obsługiwany z poziomu DSM (Data
Screen Manager), system ten ustawia żądane ciśnienie i zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu
ustawionego poziomu, zmniejszając w ten sposób zagęszczenie gleby, zużycie paliwa i zużycie opon,
jednocześnie optymalizując wydajność gleby.
Podczas jazdy po drogach i asfalcie, które z natury są twardsze i bardziej ścierne, ogólnie zaleca się
utrzymywanie wyższego poziomu ciśnienia, ponieważ zapobiegnie to nadmiernemu zużyciu opony.
Należy jednak uważać, aby nie przepompować opon, ponieważ będzie to miało odwrotny skutek. W
rzeczywistości nadmiernie napompowana opona będzie miała wypukły kształt, co spowoduje
mniejszą powierzchnię styku i zwiększone zużycie w środkowej części bieżnika.
Ciśnienie w oponach jest niezwykle ważne, a wsparcie techniczne McCormick może pomóc w
zarządzaniu nim w najlepszy możliwy sposób!

 

Rzeczywiste użytkowanie: kolejna zmienna, którą należy wziąć pod uwagę

Jak już wspomnieliśmy, ciśnienie w oponach jest kluczowym aspektem, który należy monitorować,
ale ważne jest również, aby wziąć pod uwagę rzeczywiste wykorzystanie ciągnika, a tym samym jego
opon.
Zestaw opon, który został zaprojektowany i wyprodukowany do użytku w polu, będzie naturalnie
podlegał większemu zużyciu, gdy będzie używany również do innych zastosowań (prace drogowe,
leśne, w kamieniołomach itp.). W rzeczywistości istnieją różne czynniki środowiskowe, które mogą
mieć negatywny wpływ na opony:
  • Nawierzchnie dróg i ukształtowanie terenu: ścieranie asfaltu można zniwelować poprzez jazdę z mniejszą prędkością.
  • Przeszkody leśne: ostre kamienie i gałęzie, pniaki i wiele innych elementów środowiska leśnego to jedne z najczęstszych przyczyn szybkiego zużycia opon.
  • Prace rolnicze: intensywne użytkowanie ciągnika w gospodarstwie może wiązać się z nadmiernym manewrowaniem.
Istnieją różne środki ostrożności, które można podjąć, aby zapobiec przedwczesnemu uszkodzeniu
opon, a McCormick może w tym pomóc dzięki wysokiej jakości usługom wsparcia i części
zamiennych!

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła?

agricoltura di precisione