Dlaczego istotne staje się zmienne dawkowanie środków ochrony roślin i nawozów płynnych?

 

Zmienne dawkowanie środków ochrony roślin i nawozów to technologia charakterystyczna dla rolnictwa precyzyjnego. Z czego wynika jej coraz częstsze zastosowanie i jakie korzyści przynosi ona współczesnym gospodarstwom? Tego dowiesz się w poniższym artykule.

Rola zmiennego dawkowania w rolnictwie

Optymalizacja dawkowania nawozów i środków ochrony roślin to kwestia wynikająca przede wszystkim z ich bardzo wysokich cen i problemów z dostępnością. Z tego powodu rolnicy coraz częściej wprowadzają elementy rolnictwa precyzyjnego w swoich gospodarstwach, dzięki czemu mogą obniżać nakłady finansowe związane z nawożeniem. Stosowanie precyzyjnych technologii pozwala im oszczędzać wykorzystywane zasoby i jednocześnie zachowywać optymalne warunki plonowania. Technologia zmiennego dawkowania wpływa jednocześnie na koszty i efektywność produkcji oraz w pewnym stopniu pozwala ograniczać zanieczyszczenie środowiska, stanowiąc element zrównoważonego rolnictwa.

Tworzenie map aplikacyjnych z korzyścią dla oszczędnego nawożenia

Wprowadzenie zmiennego dawkowania środków ochrony roślin i nawozów oraz gospodarowanie nimi racjonalnie jest możliwe dzięki wykorzystaniu map aplikacyjnych generowanych w formie cyfrowej przez specjalistyczne oprogramowanie. Tego typu mapy wykorzystują dane z map zasobności gleb oraz pozwalają na wyznaczenie zapotrzebowania na nawozy, a także sterowanie pracą rozsiewaczy nawozów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu jesteśmy w stanie z góry oszacować koszty nawożenia za pomocą dostosowywania odpowiednich dawek do wyznaczonych części pola. Czynności te pozwalają w znacznym stopniu obniżyć zużycie środków ochrony roślin i nawozów oraz przyczynić się do zmniejszenia kosztów w gospodarstwie rolnym.

 

Specjalistyczne oprogramowanie w służbie ekonomicznego gospodarstwa

Wprowadzenie wspomnianych elementów rolnictwa precyzyjnego jest możliwe dzięki sprzętom wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie spełniające wymagania innowacyjnych gospodarstw. Ciągnik McCormick X7 z systemem Precision Steering Management (PSM) to przykład technologii umożliwiającej znaczne zmniejszenie marnotrawstwa nawozów i środków ochrony roślin, co jest szczególnie istotne w przypadku intensywnej pracy w dużych gospodarstwach. Co ważne, aspektem wpływającym na precyzyjność i wydajność procesów z użyciem ciągnika McCormick X7 jest również system ISOBUS z funkcjami Variable Rate Control (VRC) i Section Control (CS). Pierwsza z nich umożliwia wprowadzenie technologii zmiennych dawek, które obniżają zużycie nawozów o 16% i herbicydów nawet o 60%. Druga natomiast odpowiada za automatyczną kontrolę sekcji, która pozwala wyeliminować nakładanie się przejazdów w czasie pracy.

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?

agricoltura di precisione