DSM

Data Screen Manager

Konfigurace ovládacích tlačítek MyFunctions

Tato nabídka umožňuje individuální nastavení pěti tlačítek umístěných na hlavním Joysticku traktoru. Uživatel si může vybírat z funkcí jako jsou například: APS- automatické řazení, uzávěrka diferenciálu, pohon všech čtyř kol, tlačítko vypínání spojky, spouštění PTO, tempomat atd. Všechny funkce jsou posléze zobrazovány na displeji traktoru.

Nastavení parametrů převodovky – VT-Drive

V závislosti na požadovaném typu provozu lze převodovku VT-DRIVE využívat ve čtyřech různých režimech, které se aktivují automaticky za pomoci ručního plynu a vývodového hřídele.
1. AUTO Mode- automatický režim- elektronická řídící jednotka řídí otáčky motoru a převodový poměr na základě parametrů nastavených na potenciometru tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadované rychlosti.
2. Manuální režim- obsluha si navolí otáčky motoru za pomoci ručního plynu a řídící jednotka si pouze řídí převodový poměr pro dosažení požadované rychlosti.
3. Režim PTO- obsluha nastaví otáčky motoru pomocí ručního plynu. Elektronická řídící jednotka řídí převodový poměr za účelem dosažení požadované rychlosti, přičemž je priorita kladena na udržení konstantních otáček na vývodovém hřídeli.
4. Režim jízdy- Obsluha si navolí rychlost pojezdu, která zůstává konstantní. Nabídka zároveň zobrazuje rozsah poklesu rychlosti nastavený ovládacím potenciometrem převodovky.

Konfigurace vnějších hydraulických okruhů za pomocí nabídky- MyAVC

Za pomoci uživatelsky přívětivého prostředí DSM Monitoru si může obsluha navolit:

Uzamykání jednotlivých hydraulických okruhů, aby nedošlo k nežádoucím pokynům.

Regulovat si množství průtoku oleje v jednotlivých okruzích, nastavení doby, jak dlouho má olej do daného okruhu proudit až po nastavení stálého průtoku oleje v režimu hydromotoru, přičemž vlastnosti lze nastavit i přímo zadáním požadované hodnoty na klávesnici.

Další možností je záměna ovládacích tlačítek vnějších okruhů hydrauliky pro co nejpříjemnější ovládání.

Samozřejmostí je taktéž možnost nastavení citlivosti ovládacích prvků a průběh záběru jednotlivých funkcí.

MyHMF

Nabídka MyHMF umožňuje nahrávat a vyvolávat sekvence souvraťového managementu jednoduše a intuitivně skrze DSM dotykový displej.

Základní možnosti zahrnují:

  • Zvolit úkon
  • Dobu jeho trvání
  • Pořadí v sekvenci

Každá sekvence lze uložit a pojmenovat přesně podle požadavků obsluhy.

Záznam sekvence je možný jak za provozu traktoru, přesně podle aktuálních pokynů obsluhy, nebo druhou možností je záznam sekvence při stojícím traktoru, pouze se zadáváním jednotlivých pokynů.

Pro všechny funkce jsou k dispozici tři režimy řízení pokynů:

  • Krok
  • Čas
  • Čas 1 + 2

MyLIGHTS

Kabina traktorů řady X7.6 STAGE V má přepracovanou střechu s až 12 optimálně umístěnými LED světly pro dokonalené osvícení prostoru okolo celého traktoru.
Nabídka MyLights na DSM displeji umožňuje obsluze nakonfigurovat dva provozní režimy pro 20 pracovních světlometů, které jdou nastavit tak, aby se spínaly manuálně, nebo v automatickém režimu na základě úhlu natočení kol a směru jízdy.
Funkce „Home Timer“ umožňuje uživateli nastavit dobu zpožděného vypínání světlometů tak, aby obsluha traktoru mohla bezpečně odejít po osvětlené ploše od traktoru pryč.

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

agricoltura di precisione